Онлайн курс Хотелски мениджмънт

Онлайн курс Хотелски мениджмънт

Онлайн курс Хотелски мениджмънт

 

Индустрията на хотелиерството е една от най-бързоразвиващите, а предлагането на качествените хотелиерски услуги – едно от най-търсените умения в глобален аспект. Създаването на милиони работни места и формирането на гръбнака на икономиките на толкова много нации, придобиването на умения в мениджмънта на хотелиерството проправя пътя за кариера за цял живот. Независимо дали искате да се изкачите в професионалната си среда или да започнете нещо изцяло ново, изучаването на хотелиерски мениджмънт може да бъде ключът, който отваря нови врати.

ЦПО към Интелект КООП ЕООД предлага възможност за онлайн обучение по управление в хотелиерството. Да се ​​запознаете с основите на хотелския мениджмънт означава да имате значително по-добри шансове да заемете ръководна позиция. С твърд фокус върху основите, тази програма запознава кандидатите с професията на хотелския мениджмънт, заедно с основните задължения на ключовите хотелски отдели.

Ако винаги сте мечтали да направите тази решаваща стъпка в управлението, никога не е имало по-подходящ момент да започнете!

Метод на обучение
Онлайн обучение

Продължителност на курса
50 учебни часа (приблизително)

Начална дата
Текуща

Стойност на курса
129,00 лв. 

В курса са застъпени следните теми:

 • Хотелиерство
 • Финанси
 • Информационни технологии
 • Ресторантьорство
 • Счетоводство
 • Предприемачество
 • Маркетинг
 • Реклама и PR
 • Икономика
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност
 • Мениджмънт и човешки ресурси
 • Мениджмънт на конгресни мероприятия в хотела

 

Обучението се извършва в електронна среда, като за целта:

1.Участникът предоставя коректен и-мейл, на  който се предоставят разработени теми в PDF формат, библиография, финален тест и документация, касаща организирането и администрирането на обучението.

2.Не се предвижда участието на лектори.

3.След успешното полагане на финалният тест ЦПО към ‘‘Интелект КООП“ЕООД издава електронен сертификат, а при желание от страна на обучаемият да придобие същият на хартиен носител, съдържащ реквизит мокър печат  се дължи допълнителна такса в размер на 20,00 лв.

4.При необходимост придобитият сертификат, да бъде изпратен на хартиен носител, при заявена изрична потребност на участника, чрез куриерска фирма, е необходимо стойността на услугата, да бъде заплатена от обучаваното лице, по ред и начин от доставчика на услугата.

ЦПО към Интелект КООП ЕООД е лицензиран център за професионално обучение. Можете да продължите обучението си в присъствена форма в различни специалности и да получите Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен номер 3-37, МОН и/или Свидетелство за професионална квалификация.