Обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ИНТЕЛЕКТ КООП“ ЕООД

ЦПО към "Интелект КООП" ЕООД е учреден през 2009 г. с лицензия № 200912792 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът извършва и удостоверява успешно завършено професионално обучение с придобиване на степен на квалификация по 23 професии и специалности:

 

Професия

Специалност

Продавач – консултант

Продавач – консултант

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство

Оператор на компютър

Текстообработване

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника

Хлебар - сладкар

Производство на хляб и хлебни изделия

Производство на сладкарски изделия

Шивач

Шивачество

Работник в дървопреработването

Производство на мебели

Работник в животновъдството

Пчеларство и Бубарство

Техник озеленител

Парково строителство и озеленяване

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

Работник в горското стопанство

Билкарство

Хотелиер

Организация на хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

Камериер

Хотелиерство

Готвач

Производство на кулинарни изделия

Сервитьор – барман

Обслужване на заведения в общественото хранене

Работник в заведенията за хранене и развлечение

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

 

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

Организатор на туристическа агентска дейност

Селски туризъм

Фризьор

Фризьорство

Козметик

Козметика

Еколог

Екология и опазване на околната среда

Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

 

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

 

Онлайн курс Хотелски мениджмънт

Индустрията на хотелиерството е една от най-бързоразвиващите, а предлагането на качествените хотелиерски услуги – едно от най-търсените умения в глобален аспект. Създаването на милиони работни места и формирането на гръбнака на икономиките на толкова много нации, придобиването на умения в мениджмънта на хотелиерството проправя пътя за кариера за цял живот. Независимо дали искате да се изкачите в професионалната си среда или да започнете нещо изцяло ново, изучаването на хотелиерски мениджмънт може да бъде ключът, който отваря нови врати.

ЦПО към Интелект КООП ЕООД предлага възможност за онлайн обучение по управление в хотелиерството. Да се ​​запознаете с основите на хотелския мениджмънт означава да имате значително по-добри шансове да заемете ръководна позиция. С твърд фокус върху основите, тази програма запознава кандидатите с професията на хотелския мениджмънт, заедно с основните задължения на ключовите хотелски отдели.

Ако винаги сте мечтали да направите тази решаваща стъпка в управлението, никога не е имало по-подходящ момент да започнете!

Метод на обучение
Онлайн обучение

Продължителност на курса
50 учебни часа (приблизително)

Начална дата
Текуща

Стойност на курса
129,00 лв. 

В курса са застъпени следните теми:

 • Хотелиерство
 • Финанси
 • Информационни технологии
 • Ресторантьорство
 • Счетоводство
 • Предприемачество
 • Маркетинг
 • Реклама и PR
 • Икономика
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност
 • Мениджмънт и човешки ресурси
 • Мениджмънт на конгресни мероприятия в хотела

 

Обучението се извършва в електронна среда, като за целта:

1.Участникът предоставя коректен и-мейл, на  който се предоставят разработени теми в PDF формат, библиография, финален тест и документация, касаща организирането и администрирането на обучението.

2.Не се предвижда участието на лектори.

3.След успешното полагане на финалният тест ЦПО към ‘‘Интелект КООП“ЕООД издава електронен сертификат, а при желание от страна на обучаемият да придобие същият на хартиен носител, съдържащ реквизит мокър печат  се дължи допълнителна такса в размер на 20,00 лв.

4.При необходимост придобитият сертификат, да бъде изпратен на хартиен носител, при заявена изрична потребност на участника, чрез куриерска фирма, е необходимо стойността на услугата, да бъде заплатена от обучаваното лице, по ред и начин от доставчика на услугата.

ЦПО към Интелект КООП ЕООД е лицензиран център за професионално обучение. Можете да продължите обучението си в присъствена форма в различни специалности и да получите Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен номер 3-37, МОН и/или Свидетелство за професионална квалификация.

 

Онлайн курс Събитиен мениджмънт в туризма

Този курс ще Ви отведе в динамичния и разнообразен свят на организацията на събития, като Ви дава всички необходими инструменти за планиране, организиране и изпълнение на събития.

Развийте практическите си умения, необходими за всяка стъпка от процеса на управление на събития: от срещи с клиенти и планиране до координиране на различни доставчици на услуги за обезпечаване на събитието.

Тази програма включва теми по планиране на конференции и специални събития, промоции, спонсорство, управление на финанси. Ще се задълбочите в основите на всеки тип събитие и основните стратегии за подход, в зависимост от това дали са социални, бизнес или културни. Ще разгледате често срещаните предизвикателства, открити в комуникацията на събития, преди да научите как да формулирате комуникационни стратегии, които планират и преодоляват тези пречки.

Този курс е предназначен за всеки, който се интересува от сектора на туризма и хотелиерството. Ще бъде особено полезно за студенти, които в момента изучават хотелиерство или за професионалисти в индустрията.

 

Метод на обучение
Онлайн обучение

Продължителност на курса
50 учебни часа (приблизително)

Начална дата
Текуща

Стойност на курса
129,00 лв.

 

В курса са застъпени следните теми:

 • Въведение в света на събитията. Видове събития.
 • Събитията като действие на комуникацията
 • Отговорности на планиращия
 • Идентифициране на нуждите на клиента
 • Условия и възможности за провеждане
 • Планиране и комуникация

Обучението се извършва в електронна среда, като за целта:

1.Участникът предоставя коректен и-мейл, на  който се предоставят разработени теми в PDF формат, библиография, финален тест и документация, касаща организирането и администрирането на обучението.

2.Не се предвижда участието на лектори.

3.След успешното полагане на финалният тест ЦПО към ‘‘Интелект КООП“ЕООД издава електронен сертификат, а при желание от страна на обучаемият да придобие същият на хартиен носител, съдържащ реквизит мокър печат  се дължи допълнителна такса в размер на 20,00 лв.

4.При необходимост придобитият сертификат, да бъде изпратен на хартиен носител, при заявена изрична потребност на участника, чрез куриерска фирма, е необходимо стойността на услугата, да бъде заплатена от обучаваното лице, по ред и начин от доставчика на услугата.

ЦПО към Интелект КООП ЕООД е лицензиран център за професионално обучение. Можете да продължите обучението си в присъствена форма в различни специалности и да получите Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен номер 3-37, МОН и/или Свидетелство за професионална квалификация.