Обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ИНТЕЛЕКТ КООП“ ЕООД

ЦПО към "Интелект КООП" ЕООД е учреден през 2009 г. с лицензия № 200912792 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът извършва и удостоверява успешно завършено професионално обучение с придобиване на степен на квалификация по 23 професии и специалности:

 

Професия

Специалност

Продавач – консултант

Продавач – консултант

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство

Оператор на компютър

Текстообработване

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника

Хлебар - сладкар

Производство на хляб и хлебни изделия

Производство на сладкарски изделия

Шивач

Шивачество

Работник в дървопреработването

Производство на мебели

Работник в животновъдството

Пчеларство и Бубарство

Техник озеленител

Парково строителство и озеленяване

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

Работник в горското стопанство

Билкарство

Хотелиер

Организация на хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

Камериер

Хотелиерство

Готвач

Производство на кулинарни изделия

Сервитьор – барман

Обслужване на заведения в общественото хранене

Работник в заведенията за хранене и развлечение

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

 

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

Организатор на туристическа агентска дейност

Селски туризъм

Фризьор

Фризьорство

Козметик

Козметика

Еколог

Екология и опазване на околната среда

Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи