Онлайн курс Събитиен мениджмънт в туризма

Онлайн курс Събитиен мениджмънт в туризма

Онлайн курс Събитиен мениджмънт в туризма

Този курс ще Ви отведе в динамичния и разнообразен свят на организацията на събития, като Ви дава всички необходими инструменти за планиране, организиране и изпълнение на събития.

Развийте практическите си умения, необходими за всяка стъпка от процеса на управление на събития: от срещи с клиенти и планиране до координиране на различни доставчици на услуги за обезпечаване на събитието.

Тази програма включва теми по планиране на конференции и специални събития, промоции, спонсорство, управление на финанси. Ще се задълбочите в основите на всеки тип събитие и основните стратегии за подход, в зависимост от това дали са социални, бизнес или културни. Ще разгледате често срещаните предизвикателства, открити в комуникацията на събития, преди да научите как да формулирате комуникационни стратегии, които планират и преодоляват тези пречки.

Този курс е предназначен за всеки, който се интересува от сектора на туризма и хотелиерството. Ще бъде особено полезно за студенти, които в момента изучават хотелиерство или за професионалисти в индустрията.

 

Метод на обучение
Онлайн обучение

Продължителност на курса
50 учебни часа (приблизително)

Начална дата
Текуща

Стойност на курса
129,00 лв.

 

В курса са застъпени следните теми:

  • Въведение в света на събитията. Видове събития.
  • Събитията като действие на комуникацията
  • Отговорности на планиращия
  • Идентифициране на нуждите на клиента
  • Условия и възможности за провеждане
  • Планиране и комуникация

Обучението се извършва в електронна среда, като за целта:

1.Участникът предоставя коректен и-мейл, на  който се предоставят разработени теми в PDF формат, библиография, финален тест и документация, касаща организирането и администрирането на обучението.

2.Не се предвижда участието на лектори.

3.След успешното полагане на финалният тест ЦПО към ‘‘Интелект КООП“ ЕООД издава електронен сертификат, а при желание от страна на обучаемият да придобие същият на хартиен носител, съдържащ реквизит мокър печат  се дължи допълнителна такса в размер на 20,00 лв.

4.При необходимост придобитият сертификат, да бъде изпратен на хартиен носител, при заявена изрична потребност на участника, чрез куриерска фирма, е необходимо стойността на услугата, да бъде заплатена от обучаваното лице, по ред и начин от доставчика на услугата.

ЦПО към Интелект КООП ЕООД е лицензиран център за професионално обучение. Можете да продължите обучението си в присъствена форма в различни специалности и да получите Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен номер 3-37, МОН и/или Свидетелство за професионална квалификация.